STUDIO MONIQUE GOOSSENS
Hair chair

Dit werk is een onderzoek naar de grenzen van het object stoel. De stoel is een dagelijks gebruiksobject met de functie een rustpositie te geven aan het menselijk lichaam. Het is een universeel basisobject.
Door een menselijk element – haar – aan de stoel toe te voegen ontstaat een contradictie. De basisconstructie, vorm- en materiaalgebruik (bv. metaal) welke nodig zijn om een stoel zijn functie te geven, vervang ik door de gehele stoel te laten bestaan uit haar, waarbij de nieuwe vorm nog steeds te herkennen is als een stoel. Door deze ingreep ontneem ik niet alleen de functie van het object, maar ook de identiteit van de bestaande stoel en voeg ik een menselijk element toe.

This work is an exploration of the limits of the concept of a chair. A chair is an everyday utilitarian object whose function it is to support the human body. It is a basic and universal object.
Adding the human element of hair to the chair creates a contradiction. I replace the elementary construction, form and material (metal, for example) which give a chair its function, substituting hair. The new shape is still recognizable as a chair, but through this change I not only remove the function of the object, but also the identity of the existing chair, adding a human element to it.color print:
edition of 10

please contact me for more info.